ContestPark Mobile Uygulama Aydınlatma Metni

ContestPark olarak mobil uygulama vasıtasıyla işlenen kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan ContestPark’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyup onaylıyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir), bu verileri işleyen (kullanan) “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Veri Sorumlusu olarak ContestPark de bu kişilerin bilgilendirildiğini ispat etmek durumundadır.

Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

ContestPark, aşağıda belirtilen verilerinizi kullanmakta (işlemektedir):

Kayıt Bilgileri: Uygulama’ya üye olurken girdiğiniz ya da uygulamanın kullanıcı ayarları formundaki ad soyad, kullanıcı adı, profil resmi, kapak resmi, telefon numaraları gibi kişisel bilgileri topluyoruz.
İletişim Verisi: Cep telefonu numaranız
Diğer: Cihaz Tanımlayıcı Numarası, işletim sistemi bilgisi, MAC adresi, IP numarası

Kişisel verilerim nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

ContestPark kişisel verilerinizi, mobil uygulama üzerinden dijital yollarla toplamaktadır. Söz konusu kişisel veriler ilgili kanunlarda açıkça öngörülmesi, üyelik sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ContestPark hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, veri sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ContestPark’ın meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Kişisel verilerinizi,

• Üyeliğinizin tanımlanabilmesi, üyeliğinize ilişkin yasal yükümlülüklerimiz uyarınca kayıtların oluşturulması, saklanması ve arşivi, “Profil” sekmesinde işlemlerinizin güncel olarak tutulabilmesi,

• Üyeliğiniz, talepleriniz ve şikayetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilebilmesi, iletişimleriniz sırasında ilettiğiniz taleplerinizin giderilebilmesi,

• Uygulama kullanımına ilişkin bir sorun yaşamanız halinde gerekli güncelleme ve geliştirmelerin yapılabilmesi,

ContestPark’ın hizmetlerini ifası sırasında sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi adına kullanıcı istatistiklerinin ve kişisel üye profilinizin oluşturulabilmesi, bu amaçla genel eğilimlerinizin belirlenebilmesi ContestPark’in sunduğu hizmetin devamlılığı, genişletilebilmesi ve müşteri memnuniyeti amacıyla size özel reklam ve tanıtıcı materyal içeriğinin oluşturulabilmesi,

• Üyelik profilinizin oluşturulabilmesi, topluluk alanlarında paylaşımlar yapabilmeniz ve paylaşımlarınızın yayımlanması,

• Para ödüllü kazanımlarınıza ve para yüklemenize yönelik finansal işlemlerinin yapılması, denetimi ve takiplerinin yapılması,

• Tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik ticari ileti gönderilebilmesi ve hukuki yükümlülüğümüz uyarınca gerekli kayıtların tutulabilmesi;

• Tarafımıza ilettiğiniz hukuki onaylarınızın uygun şekilde saklanabilmesi ve takip edilebilmesi,

ContestPark platformlarının teknik güvenliğinin sağlanabilmesi adına gerekli denetimlerin yapılabilmesi

amaçları ile işlemekteyiz (kullanmaktayız).

Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

Evet, kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

ContestPark’ın yasal yükümlülükleri gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, suç gelirlerinin aklanması suçunun önlenmesi, yasal ya da idari kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile,

ContestPark'ın hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu kuruluşlar, iştirakler, grup şirketleri ve iş ortakları ile

• Finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi ve güvenliği amacı ile sizin kullanmayı tercih ettiğiniz bankanız ve ContestPark hesaplarının bulunduğu bankalar ile,

• Kabul etmiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi ve/veya ticari elektronik ileti olmayan bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi amacıyla ileti gönderim hizmeti sağlayıcılar ile,

• Tarafınızın ContestPark’a üyeliğiniz sonucunda hediye, kampanya ve benzeri kazanımları sonucunda ancak tarafınızın onayı ile ilgili tedarikçiler ile,

ContestPark hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucuları ile


KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışına aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f)kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarımı nasıl kullanabilirim?

Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.